آهن آلات پایتخت

قیمت روزانه مقاطع فولادی

قیمت پروفیل [چهارشنبه 25 فروردین 1389]

قیمت قوطی و پروفیل فلزی

قوطی و پروفیل
تولید نوع طـول ترخیص قیمت
جهان درشت بار 6متری درب کارخانه 7400
کیهان درشت بار 6متری درب کارخانه 7430
سپنتا درشت بار 6متری درب کارخانه 7370
گلنرده درشت بار 6متری درب کارخانه -

1) قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
2) برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۵   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [شنبه 15 اسفند 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی
قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان (2 میل)

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

6850

جهان (2.5)

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [شنبه 8 اسفند 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان (2 میل)

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7450

جهان (2.5)

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7350
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۸   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [یکشنبه 2 اسفند 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7200

کیهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۲   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [شنبه 1 اسفند 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7050

کیهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۰۱   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [سه شنبه 29 دی 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

6550

کیهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۱۰/۲۹   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [سه شنبه 24 آذر 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

6500

کیهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 6480
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۹/۲۴   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [سه شنبه 3 آذر 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

6550

سپنتا

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۹/۰۳   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [چهارشنبه 20 آبان 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

6650

سپنتا

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۲۰   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [دوشنبه 11 آبان 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7100

سپنتا

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7050
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۱۱   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [یکشنبه 10 آبان 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7150

سپنتا

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۱۰   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [دوشنبه 4 آبان 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7500

سپنتا

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7470
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۸/۰۴   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [شنبه 2 آبان 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7550

سپنتا

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7500
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۸/۰۲   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [یکشنبه 19 مهر 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7500

ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۹   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [شنبه 18 مهر 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7550

ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۸   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [سه شنبه 14 مهر 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان (2میل)

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7650

جهان (2.5 میل)

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7250
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7850

پروفیل Z

سایز

نوع

طـول

وزن

قیمت

z - 18

ورق 2

6 متری

29 kg

7500

z - 18

ورق 3

6 متری

48 kg

6750

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۷/۱۴   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [دوشنبه 6 مهر 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7650

ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7800

پروفیل Z

سایز

نوع

طـول

وزن

قیمت

z - 18

ورق 2

6 متری

29 kg

7550

z - 18

ورق 3

6 متری

48 kg

6850

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۶   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [دوشنبه 30 شهریور 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7800

ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 8000

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۳۰   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [دوشنبه 23 شهریور 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7750

ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
گلنرده

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 8000

پروفیل Z

سایز

نوع

طـول

وزن

قیمت

z - 18

ورق 2

6 متری

29 kg

7450

z - 18

ورق 3

6 متری

48 kg

7100

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۲۳   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [یکشنبه 22 شهریور 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7850

ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
متفرقه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۲۲   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [چهارشنبه 18 شهریور 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان (2 میل)

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

8350

جهان (2.5 میل)

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 8150
متفرقه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۸   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [سه شنبه 17 شهریور 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

-

یاران

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7700
ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 3% + 7500

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۷   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [یکشنبه 15 شهریور 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7500

یاران

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۵   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [یکشنبه 8 شهریور 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7000

یاران

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -
ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه -

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۰۸   توسط قاسمی  | 

قیمت پروفیل [سه شنبه 27 مرداد 1388]

قیمت قوطی و پروفیل آهنی

قوطی و پروفیل

تولید

نوع

طـول

ترخیص

قیمت

جهان

درشت بار

6 متری

درب کارخانه

7250

یاران

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7300
ساوه

درشت بار

6 متری

درب کارخانه 7300+3%

|+| قیمتهای اعلام شده به ریال میباشد.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت پروفیل اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۵/۲۷   توسط قاسمی  | 

مطالب قدیمی‌تر