آهن آلات پایتخت

قیمت روزانه مقاطع فولادی

قیمت شمش آهن [دوشنبه 6 مهر 1388]

قیمت شـمش آهن (بیلت)

قیمت شـمش آهن روسی

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

11/80 متری

انزلی 4750
125 × 125

5SP

11/80 متری

انزلی 4680
150 × 150

5SP

11/80 متری

انزلی 4450

قیمت شـمش آهن فولاد جنوب

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

12 متری

درب کارخانه 4590
125 × 125

5SP

12 متری

درب کارخانه 4480
150 × 150

5SP

12 متری

درب کارخانه 4480

قیمت شـمش آهن فولاد جنوب

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

3SP

12 متری

درب کارخانه 4810
125 × 125

3SP

12 متری

درب کارخانه 4640
150 × 150

3SP

12 متری

درب کارخانه 4690

|+| قیمتها به ریال است.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت شمش آهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۶   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [دوشنبه 30 شهریور 1388]

قیمت شـمش آهن (بیلت)

قیمت شـمش آهن روسی

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

11/80 متری

انزلی 4650
125 × 125

5SP

11/80 متری

انزلی 4650
150 × 150

5SP

11/80 متری

انزلی 4600

قیمت شـمش آهن فولاد جنوب

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

12 متری

درب کارخانه 4590
125 × 125

5SP

12 متری

درب کارخانه 4480
150 × 150

5SP

12 متری

درب کارخانه 4480

قیمت شـمش آهن فولاد جنوب

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

3SP

12 متری

درب کارخانه 4810
125 × 125

3SP

12 متری

درب کارخانه 4640
150 × 150

3SP

12 متری

درب کارخانه 4690

|+| قیمتها به ریال است.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت شمش آهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۳۰   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [یکشنبه 22 شهریور 1388]

قیمت شـمش آهن (بیلت)

قیمت شـمش آهن روسی

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

11/80 متری

انزلی 4700
125 × 125

5SP

11/80 متری

انزلی 4650
150 × 150

5SP

11/80 متری

انزلی 4650

قیمت شـمش آهن فولاد جنوب

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

12 متری

درب کارخانه 4590
125 × 125

5SP

12 متری

درب کارخانه 4480
150 × 150

5SP

12 متری

درب کارخانه 4480

قیمت شـمش آهن فولاد جنوب

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

3SP

12 متری

درب کارخانه 4810
125 × 125

3SP

12 متری

درب کارخانه 4640
150 × 150

3SP

12 متری

درب کارخانه 4690

|+| قیمتها به ریال است.
|+| برای دیدن لیست کامل قیمت شمش آهن اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۲۲   توسط قاسمی  | 

افت 5 تا 10‌ دلاری بیلت مدیترانه

افت 5 تا 10‌ دلاری بیلت مدیترانه

در معاملات روز 20 جولای در بورس فلزات لندن قیمت بیلت خاور دور باز هم ثابت ماند.

در این روز قیمت بیلت مدیترانه در معاملات نقدی 5 تا 10‌دلار کاهش یافت و خرید و فروش 3 ماهه ثابت ماند. معاملات 15 ماهه نیز با 5‌دلار کاهش روبه‌رو شد.
بر این اساس، هر تن خرید نقدی این کالا 350‌دلار، فروش نقدی 355‌دلار، خرید 3 ماهه 365‌دلار، فروش 3 ماهه 375‌دلار، خرید 15 ماهه 430‌دلار و فروش 3 ماهه 440‌دلار به ثبت رسید.

|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۴/۳۱   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388]

قیمت شـمش آهن (بیلت)

قیمت شـمش

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

11/80 متری

انزلی -
125 × 125

5SP

11/80 متری

انزلی 4/050
150 × 150

5SP

11/80 متری

انزلی -

|+| قیمتها به ریال است.
|+| برای دیدن قیمت شمش آهن در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|+| برای دیدن قیمت سایر مقاطع فولادی از لینکهای زیر استفاده کنید.
قیمت تیرآهن  قیمت میلگرد  قیمت ورق  قیمت نبشی  قیمت ناودانی  قیمت پروفیل  قیمت بیلت
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۳   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [سه شنبه 22 اردیبهشت 1388]

قیمت شـمش آهن (بیلت)

قیمت شـمش

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

11/80 متری

انزلی -
125 × 125

5SP

11/80 متری

انزلی 4/000
150 × 150

5SP

11/80 متری

انزلی -

|+| قیمتها به ریال است.
|+| برای دیدن قیمت شمش آهن در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|+| برای دیدن قیمت سایر مقاطع فولادی از لینکهای زیر استفاده کنید.
قیمت تیرآهن  قیمت میلگرد  قیمت ورق  قیمت نبشی  قیمت ناودانی  قیمت پروفیل  قیمت بیلت
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۲   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [دوشنبه 21 اردیبهشت 1388]

قیمت شـمش آهن (بیلت)

قیمت شـمش

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

11/80 متری

انزلی 3/990
125 × 125

5SP

11/80 متری

انزلی 3/970
150 × 150

5SP

11/80 متری

انزلی -

|+| قیمتها به ریال است.
|+| برای دیدن قیمت شمش آهن در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|+| برای دیدن قیمت سایر مقاطع فولادی از لینکهای زیر استفاده کنید.
قیمت تیرآهن  قیمت میلگرد  قیمت ورق  قیمت نبشی  قیمت ناودانی  قیمت پروفیل  قیمت بیلت
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۱   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [دوشنبه 14 اردیبهشت 1388]

قیمت شـمش آهن (بیلت)

قیمت شـمش

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

11/80 متری

انزلی 4/020
125 × 125

5SP

11/80 متری

انزلی 4/000
150 × 150

5SP

11/80 متری

انزلی -

+ قیمتها به ریال است.
+ برای مشاهده قیمت شمش آهن در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۴   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [شنبه 12 اردیبهشت 1388]

قیمت شـمش آهن (بیلت)

قیمت شـمش

نـمره

کیفیت

طـول

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

11/80 متری

انزلی 4/050
125 × 125

5SP

11/80 متری

انزلی 4/030
150 × 150

5SP

11/80 متری

انزلی 3/860

+ قیمتها به ریال است.
+ برای مشاهده قیمت شمش آهن در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۱۲   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [چهارشنبه 9 اردیبهشت 1388]

قیمت شـمش آهن
قیمت شـمش

نـمره

کیفیت

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

انزلی 4/050
125 × 125

5SP

انزلی 4/030
150 × 150

5SP

انزلی 3/880

+ قیمتها به ریال است.
+ برای مشاهده قیمت شمش آهن در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۹   توسط قاسمی  | 

قیمت شـمش آهن [سه شنبه 8 اردیبهشت 1388]

قیمت شـمش آهن
قیمت شـمش

نـمره

کیفیت

ترخیص

قیمت

100 × 100

5SP

انزلی 4/050
150 × 150

5SP

انزلی 3/880

+ قیمتها به ریال است.
+ برای مشاهده قیمت شمش آهن در روزهای گذشته اینجا را کلیک کنید.
|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۸   توسط قاسمی  | 

قيمت شمش آهن [چهارشنبه 2 اردیبهشت 1388]

قیمت شمش آهن

نوع

کیفیت

ترخیص

قیمت

150 × 150

5SP

انزلی

3/900

|×| نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۲   توسط قاسمی  | 

قيمت شمش آهن [سه شنبه 1 اردیبهشت 1388]

نوع

ترخیص

قیمت

150 × 150

انزلی

3/950

|×| نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۰۱   توسط قاسمی  |